TRAVELTRENDS & TRAVELTV

RESE- & TURISTTRENDER SEDAN MER ÄN 10 ÅR TILLBAKA

Finesse Promotions har följt, samlat och distribuerat trender inom resebranschen i mer än 10 år.

Travel Trends är vårt månatliga nyhetsbrev och vårt bidrag till branschen. Vi följer de stora nyhetsbyråerna, bloggarna och tidningarna dagligen för att samla på oss trender. Kunskap om hur resebranschen ser ut har varit avgörande för vår verksamhet. Följ trenderna på www.traveltrends.se.

Vårt senaste bidrag till marknaden, traveltv.se, är fortfarande under utveckling. Du hittar TravelTV här www.traveltv.se.

Travel Trends