Sri Lanka

Sri Lanka Tourism Promotion Bureau i Colombo, Sri Lanka, har redan två gånger visat förtroende för expertkompetensen hos Finesse Promotions.

I september 2015 hjälpte vi till att arrangera ett B2B-evenemang och en kulturkväll i Stockholm och i september 2017 producerade vi en framgångsrik konsumentkampanj som kulminerade i ett utomhusevenemang i Kungsträdgården i Stockholm. Evenemanget drog cirka 10 000 besökare under dagen.

Sri Lankas ambassad och Sri Lankas turistråd har sett den stora potentialen i att marknadsföra Sri Lanka som ett växande resmål i Sverige. Den inkommande turismen från region Skandinavien till Sri Lanka ökade snabbt under 2016. Totalt 21 589 turister genererades från Sverige år 2016, vilket innebar en ökning på 19 % jämfört med föregående år 2015.

Sri Lanka – The Land of Serendipity in Kungsträdgården Stockholm September 16th 2017