Turismens årsbokslut 2017

Tillväxtverkets presentation av rapporten  ”Turismens årsbokslut 2017” samlade delar av branscheliten. Axplock från rapporten: År 2017 blev ett starkt år för turismen i Sverige. De samlade turismutgifterna ökade med 7,4 procent jämfört med 2016 vilket är den kraftigaste ökningen sedan 2006. Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar en starkare utveckling…